Aktuální výzvy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

1. 11 .2017 byla vyhlášena III. Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců - zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení - zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

Neváhejte nás kontaktovat.


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy jsou uvedeny na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Nejzajímavější výzvy:

 • Nemovitosti – Výzva III - modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield.
 • Marketing – Výzva IV - individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích
 • Technologie – Výzva IX - pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky) - pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • Úspory energie – Výzva IV - snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
 • ICT a sdílené služby – Výzva IV – budování a modernizace datových center

  Program Nová zelená úsporám

  3. výzva pro rodinné domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

  V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

  Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021.
  DOJEDNEJTE SI SCHŮZKU