Nezávislá lowcost distribuce filmů

Jsme začínající distribuční společnost pocházející z festivalového města KV. Byl to právě náš karlovarský festival, který nás navedl k dalšímu předmětu našeho podnikání. Tak jako představuje i nezávislé tvůrce, jsme taktéž my nezávislou distribuční společností. Navíc je naším konceptem cosi, co můžeme nazvat low-cost distribuce, která umožní i filmům, které by jinak neviděli diváci jinde než na festivalech, dostat se dalším divákům v českých kinech. V případě většího úspěchu v Čechách se nebudeme vyhýbat ani distribuci na Slovensku, neboť slovenský divák je díky dlouhé společné historii českému tolik podobný.

Vyzkoušejte spolupráci s námi a kontaktujte nás:

+420 603 227 449, matej@sanchopanza.cz

Indipendent low-cost film distribution

We are a start-up film distribution company from Karlovy Vary, the city of international film festival. It was the proximity of this festival that brought the idea of expanding our business. As the festival introduces independent film makers, we are also an independent distribution company. Our concept is something that we call low-cost distribution. It will allow even for films that would otherwise not see the audience elsewhere than at festivals, to get other viewers in the Czech cinemas. In case of success in Czech Republic we also plan to cover the distribution in Slovak cinemas because Slovak spectator is, due to a long common history, so much alike to the Czech one.

Try cooperation with us. Contact us:

+420 603 227 449, matej@sanchopanza.cz