Reference

DOP-HC

Společnost SANCHO PANZA, s.r.o. pro naši společnost zpracovávala analýzu organizace a řízení firmy a od září 2008 se podílí jako poradenská společnost na projektu Komplexní projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti DOP-HC s.r.o.

Spolupráce se společností byla vždy bezproblémová, s jejími službami jsme byli zcela spokojeni.

MSc. Magdalena Scholzová, jednatelka

SWISS – FORM

Pracovníci společnosti SANCHO PANZA, s.r.o. nám pomohli během deseti let připravit a úspěšně zrealizovat pět investičních projektů. Díky nim jsme získali i světově nejmodernější technologie, což zásadně pomohlo rozvoji a prosperitě naší firmy. Spolupráce probíhala vždy k naší spokojenosti.

Ing. Igor Blažek, člen představenstva

MOSER

Společnost SANCHO PANZA s. r. o. nám poskytuje servis zajišťující poradenské, projekční, přípravné a administrativní práce a služby související se získáním dotačních prostředků pro realizaci našich projektů. U společnosti oceňujeme zejména profesionalitu.

Veškeré práce probíhaly na vysoké úrovni a v souladu s časovým harmonogramem. Oceňujeme i osobní přístup a přátelské jednání. S výsledky jsme velmi spokojeni a společnost SANCHO PANZA s. r. o. rádi doporučíme jako spolehlivého obchodního partnera.

Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva, MOSER a.s.

THUN 1794

Obrátili jsme se na firmu Sancho Panza s.r.o. s požadavkem na zpracování žádostí na získání finančních prostředků z evropských fondů pro realizaci projektů směřujících:

  • do energetického hospodářství a tím ke snížení energetické náročnosti provozu
  • do oblasti inovačních výrobních technologií ve výrobě užitkového porcelánu, což pro nás znamená významné posílení našeho postavení na trhu.

Oba projekty byly úspěšné a poskytnutá pomoc od společnosti Sancho Panza s.r.o. pro nás byla velmi přínosná.

Vlastimil Argman, generální ředitel, Thun 1794 a.s.